Marcos e Irene están cerca del día de su boda, un barcelonés y una madrileña llevándole la contraria al tópico. Y aunque la historia empiece pareciéndose a la introducción de un chiste, la suyo es un tema serio, donde cada segundo es buen momento para disfrutar del otro. Ganas tenemos de que llegue el día, con esta actitud, la diversión está asegurada!!

El Marcos i la Irene estan aprop del dia del seu casament, un barceloní i una madrilenya portant-li la contra al tòpic. I tot i que la història comença semblant-se a l’introdicció d’un acudit, lo seu és un tema seriós, on cada segon és bon moment per a gaudir de l’altre. Ganes tenim de què arribi el seu dia, amb aquesta actitud, la diversió està assegurada!

 

140809_marcos-irene_pre_01140809_marcos-irene_pre_02140809_marcos-irene_pre_03140809_marcos-irene_pre_04140809_marcos-irene_pre_06140809_marcos-irene_pre_07140809_marcos-irene_pre_08140809_marcos-irene_pre_09140809_marcos-irene_pre_10140809_marcos-irene_pre_11140809_marcos-irene_pre_12140809_marcos-irene_pre_13140809_marcos-irene_pre_14140809_marcos-irene_pre_15140809_marcos-irene_pre_16

Leave A

Comment